Layihələndirmə

service-01

Layihələndirmə – Biznesinizin qurulması və ya inkişafı üçün zəruri olan bütün prosesin planlanmasıdır.

Proses hədəf kütlənizin və ya mövcud müştəri kütlənizin analizi ilə başlayır, istifadəçinin hərəkət axını və davranışlarının təyin olunması ilə davam edir. İstifadəçi profili və biznes formasının birləşdirilməsi ilə, bu prosesin eskizi hazırlanır. Daha sonra yeni məhsulun hazırlanması və ya mövcud məhsulun təkmilləşdirilməsi üçün eskiz əsasında UX arxitektura hazırlanır. Son addım olaraq isə bu arxitektura texniki infrastrukturun qurulması / təkmilləşdirilməsi mərhələsinə keçid üçün təqdimat və texniki tapşırıq formasında hazırlanaraq layihə formasına gətirilir və müştəriyə təqdim edilir.